Wykład pt. „Rozwiązania samopodobne w równaniach różniczkowych cząstkowych” – prof. dr hab. Grzegorz Karch

Dnia 5 maja 2011r odbył się wykład pt. „Cantor o Dedekindzie, Kroneckerze i o samym sobie”, który wygłosił prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski z Uniwersytetu Śląskiego. Wykład został zorganizowany przez Instytut Matematyki i Informatyki oraz Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.