Wykłady eksperckie Capgemini – Networking

8 listopada 2012 roku odbył się w Instytucie pierwsze z cyklu wykłady eksperckie z zastosowań informatyki prowadzone przez specjalistów firmy Capgemini. Tematyka przeprowadzonych wykładów dotyczyła sieci komputerowych: „Sieć w warstwie drugiej czyli o czym warto pamiętać i dlaczego nie warto korzystać z niezarządzalnych przełączników”, „Infrastruktura sieciowa w środowisku wysokiej dostępności”.