Wykłady otwarte pt. “Jak działa sieć komputerowa” oraz “Nowoczesne technologie skanowania i drukowania trójwymiarowego”

W dniu 29 listopada 2012r. nasz Instytut odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach pod opieką pani mgr Marzeny Hysy. Zaproszeni goście uczestniczyli w wykładzie otwartym dra inż Adama Czubaka pt. “Jak działa sieć komputerowa” i wykładzie opisującym działanie skanera 3D i drukarki 3D prowadzonym przez mgra inż Krystiana Wojtkiewicza.