Wyniki wyborów

Wyniki wyborów: prezes –Andrzej  Spakowski, wiceprezes – Piotr Nowak, skarbnik – Roman Lubczyk.

 

Posiedzenie nowego Zarządu: program działania oddziału, sprawy członkowskie.