Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza ma XI Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych, które odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 r. w Krakowie. Zachęcamy do przygotowania posterów oraz do zgłaszania referatów. Referaty i postery mogą dotyczyć dowolnego zagadnienia związanego z matematyką. Wykłady w ramach naszego Sympozjum mają charakter otwarty. Organizatorzy oferują publikacje w recenzowanym czasopiśmie “Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”. Mile widziane będą artykuły, które powstaną na bazie wygłoszonych referatów. Nie jest to jednak warunek konieczny, tzn. prace mogą dotyczyć innej tematyki związanej z matematyką i mogą być zgłoszone przez osobę, która nie będzie wygłaszać referatu podczas Sympozjum.
Link: http://www.up.krakow.pl/kolomat/aktualnosci.html