Zajęcia Lokalnej Akademii Cisco – grupa studencka

Zajęcia Lokalnej Akademii Cisco działającej przy Instytucie Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, semestr trzeci kursu CCNA – grupa studencka dofinansowana w ramach projektu „Z Dyplomem po Sukces”.