Pracownicy i studenci Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na 5 Opolski Festiwal Nauki
w dniach 16-17 września 2007 r.