20 kwietnia 2015 rozpoczyna się rejestracja na studia doktoranckie z matematyki.
Zapraszamy absolwentów studiów magisterskich z matematyki lub dyscyplin pokrewnych.
Otwieramy przed Wami możliwość pogłębienia wiedzy matematycznej
i perspektywę prowadzenia własnej pracy badawczej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zasadami i terminami rekrutacji.