Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Opolskiego Biuro Nauki i Obsługi Projektów oraz zespół d/s opracowania Planu zapraszają studentów, studentki, doktorantów i doktorantki UO do udziału w wywiadach fokusowych. Wywiady będą dotyczyły postrzegania kwestii dotyczących równości płci na naszej uczelni.

Link do rekrutacji dla studentek/studentów, doktorantek/doktorantów:   https://badania.uni.opole.pl/index.php/825428

Informacja o badaniu:

Badanie służy opracowaniu Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Opolskiego. Badanie realizuje zespół d/s opracowania Planu oraz Biuro Nauki i Obsługi Projektu. Przedsięwzięciem badawczym koordynuje dr Marzanna Pogorzelska.

Badanie jest wieloetapowe i obejmuje zbieranie doświadczeń i opinii studentek, studentów, pracowniczek i pracowników UO. W pierwszej fazie prowadzimy wywiady grupowe  w formie swobodnych rozmów. Chcemy zaprosić Państwa do zgłoszenia się do udziału w wywiadzie, w którym wezmą udział studenci i studentki lub pracownicy i pracowniczki UO na podobnym etapie studiów lub kariery do ciebie. Teraz zbieramy informacje o chętnych, by stworzyć zróżnicowaną grupę, która pozwoli nam uchwycić różnorodność postaw i doświadczeń.

Udział w badaniu jest anonimowy, członkinie i członkowie zespołu badawczego nie ujawnią nikomu Państwa tożsamości, na etapie organizacji wywiadów i podczas ich realizaji, Twoja tożsamość będzie nam znana siłą rzeczy. W raporcie z badania powiążemy ewentualne Państwa wypowiedzi jedynie z ogólnymi charakterystykami – np. płcią, przedziałem wiekowym, typem stanowiska, typem wydziału itp.

Link do rekrutacji dla studentek/studentów, doktorantek/doktorantów: https://badania.uni.opole.pl/index.php/825428

Rozmowy odbędą się w grupach 8-12 osobowych i potrwają 1.5 – 2h. Po zebraniu zgłoszeń skontaktujemy się z wybranymi osobami by ustalić dogodny termin. W zależności od liczby zgłoszeń i cech osób chętnych do udziału, nie wszyscy zostaną zaproszeni do udziału w wywiadzie. Jednak bardzo dziękujemy za zgłoszenie i chęć do udziału w badaniu.

Jeśli będą chcieli przekazać zespołowi badawczemu coś ważnego na temat Swoich doświadczeń związanych z równością płci, prosimy o email na adres: magdalena.piejko@uni.opole.pl

Jeśli będą mieć Państwo jakieś pytania związane z udziałem w badaniu można skontaktować się z dr Magdaleną Piejko-Płonką, która koordynuje prace zespołu.