Dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w sali 25 Instytutu Informatyki UWr przy ul. Joliot-Curie 15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. Piotra Polesiuka

Promotor:  Dr hab. Dariusz Biernacki (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł rozprawy:. „Reasoning about control effects from program equivalene to language design”

 

Recenzenci:

  • Prof. Derek Dreyer (Max Planck Institute for Software Systems)
  • Prof. Davide Sangiorgi (Universita’ di Bologna)

 

Rozprawa doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki, Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej http://www.wmi.uni.wroc.pl/doktoraty