Dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w sali 25 Instytutu Informatyki UWr przy ul. Joliot-Curie 15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. Tomasza Łukasza Żyndy

Promotorzy: dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof, uczelni (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Paweł
Wójcicki (Politechnika Warszawska) – pomocniczy

Tytuł rozprawy: „ Selected reproducing kernels: admissible weights and dependence on parameters”

Recenzenci:

  •  prof, dr hab. Maria Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • dr hab. Michał Jasiczak, prof, uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr hab. Sławomir Michalik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Obrona rozpocznie się o godzinie 12:00 w trybie hybrydowym: w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (Koszykowa 75), sala 40 (na parterze) oraz na platformie TEAMS (zgłoszenie chęci udziału do 22.09.2022 na mail: Sekretariat.Naukowy.MiNI@pw.edu.pl)

Z dokumentacja można zapozna się na stronie: www.bip.pw.edu.pl/Postepowama-w-sprawie-nadaniastopma-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscyphny-Matematyka/mgrTomasz-Lukasz-Zynda
Wydruk rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok. 70, godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00- 15.00.