Zebranie Oddziału. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału.