Zebranie Zarządu Oddziału w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału w związku z rezygnacją z funkcji Skarbnika/Sekretarza Oddziału Opolskiego dr. Włodzimierza Bąka.