Z żalem informujemy, że 1 listopada 2021 r. po długiej i wycieńczającej chorobie zmarł dr Jerzy Michael, emerytowany wieloletni pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, a wcześniej Instytutu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora w Instytucie Matematyki i Informatyki. Jego zainteresowania naukowe obejmowały teorię grafów.  Był organizatorem konferencji, redaktorem wydawnictw naukowych. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Wysoko oceniany przez studentów za kompetencje dydaktyczne. Animator i organizator kultury studenckiej, miłośnik i wykonawca poezji śpiewanej. W pamięci znajomych zapisał się jako człowiek pogodny, życzliwy i bezinteresowny. Swoim wewnętrznym ciepłem dzielił się z kolegami do końca. Miał 69 lat.

Msza pogrzebowa odprawiona zostanie 5 listopada 2021 r. o godzinie 13:00 w miejscowości Węgry k. Opola, a bezpośrednio po niej odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Osowcu.