Z głębokim smutkiem informujemy, że 12 listopada br. zmarła Profesor Krystyna Piróg-Rzepecka. Po ukończeniu w 1952 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim studiów matematycznych pracowała w liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu jako nauczycielka matematyki.

Z Uniwersytetem Opolskim (wcześniej Wyższą Szkołą Pedagogiczną) związana była od roku 1956 aż do przejścia na emeryturę w roku 1999, przechodząc kolejne szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora. Działalność naukowa Profesor Krystyny Piróg-Rzepeckiej skupiała się wokół logiki matematycznej oraz dydaktyki matematyki. Jako pierwsza osoba spośród etatowych pracowników Katedry Matematyki uzyskała stopień doktora matematyki i jako pierwsza spośród etatowych pracowników uzyskała stopień doktora habilitowanego. Po utworzeniu w 1976 r. Instytutu Matematyki została jego pierwszym dyrektorem. W latach 1979-1982 pełniła funkcję prezesa opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Za działalność naukową i dydaktyczną została odznaczona m.in. Odznaką Honorową „Zasłużonemu Opolszczyźnie”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta Opola”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jej pamięci

Krystyna Pirog Rzepecka