Ze względów technicznych nastąpiła zmiana terminu elektronicznej rejestracji, poprzez USOSWEB, na kursy ogólnouczelniane na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 i tak :

I tura rejestracja będzie trwała od 18 do 20 grudnia 2013 r.,

II tura – 8 stycznia 2014 r.