Informujemy, iż nastąpiła zmiana w organizacji roku akademickiego. W związku z kalendarzem tegorocznych Piastonaliów, na wniosek Samorządu Studenckiego UO dni rektorskie przewidziane na 17-18.05.2012 r., uchwałą Senatu UO zostały przeniesione na dni: 24-25.05.2012 r.