OPOLSKIE SEMINARIUM ANALIZY MATEMATYCZNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Tadeusz Nadziejaopolskie seminarium analizy matematycznej

Uczestnicy seminarium:
Miejsce spotkań: Instytut Matematyki i Informatyki UO, ul. Oleska 48

Dodatkowe informacje: www.math.uni.opole.pl
Kontakt: Jadwiga Bąk

 

Rok 2016

Temat: “O pewnych modelach gry kamień-papier-nożyce”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 7 czerwca 2016 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 4
 • Plakat

Temat: “Układ spadających kul: ergodyczność?”

 • Referuje: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 10 maja 2016 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 4
 • Plakat

Rok 2014

Temat: “Metody energetyczne dla równań eliptycznych”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 18 listopada 2014 r. (wtorek), godz. 12:15, sala 105
 • Plakat

Temat: “O istnieniu lokalnych w czasie rozwiązań w modelu aerotaksji”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 4 listopada 2014 r. (wtorek), godz. 12:15, sala 105
 • Plakat

Temat: “Równania chemotaksji z uwzględnieniem konfliktów”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 21 października 2014 r. (wtorek), godz. 12:15, sala 105
 • Plakat

Temat: “Nieliniowe modele dyfuzji w przetwarzaniu sygnałów dwuwymiarowych”

 • Referuje: Maksymilian Wojewoda (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 10 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “O równaniach agregacji cząstek”

 • Referuje: prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Jednoznaczność rozwiązania w zagadnieniu Dirichleta dla modelu aerotaksji”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 18 marca 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “O nieistnieniu średnich czasowych w prostym modelu gry” – kontynuacja

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 11 marca 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Badanie stabilności rozwiązania pewnego zagadnienia optymalizacyjnego w bezprzewodowych sieciach ad-hoc”

 • Referuje: dr Zbigniew Lipiński (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 4 marca 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Zagadnienia brzegowe dla równań drugiego rzędu” – kontynuacja

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 21 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Zagadnienia brzegowe dla równań drugiego rzędu”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Rok 2013

Temat: “O odwracaniu beczek”

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Równania aerotaksji” – kontynuacja

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 12 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Równania aerotaksji”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 5 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Modelowanie matematyczne w inżynierii materiałowej (1)”

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 15 października 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “O nieistnieniu średnich czasowych w prostym modelu gry”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 8 października 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Modele i metody matematyczne w tomografii, radioterapii i grze Sudoku”

 • Referuje: prof. dr hab. Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Termin: 13 czerwca 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 249(Fizyka)
 • Plakat

Temat: “Jak obliczyć cząsteczkę”

 • Referuje: dr hab. prof. UO Małgorzata Broda (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 14 maja 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Nierówność Harnacka”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 30 kwietnia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “O istnieniu i nieistnieniu rozwiązań równań eliptycznych” – kontynuacja

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 23 kwietnia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “O istnieniu i nieistnieniu rozwiązań równań eliptycznych”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 16 kwietnia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Własności funkcji harmonicznych” – kontynuacja

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 marca 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Własności funkcji harmonicznych”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 12 marca 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Normalne bazy całkowite”

 • Referuje: dr Roman Marszałek (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 5 marca 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Nieistnienie klasycznych rozwiązań równania Poissona”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 lutego 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Asynchroniczny wzrost populacji ze strukturą wieku”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 15 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Temat: “Asymptotyka strukturalnych modeli populacji”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 8 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Rok 2012

Temat: “O modelu cząstek oddziaływujących elektrycznie” – kontynuacja

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 4 grudnia 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Temat: “O modelu cząstek oddziaływujących elektrycznie”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 20 listopada 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Temat: “Nowy matematyczny model topografii rogówki oka”

 • Referuje: mgr Łukasz Płociniczak (Politechnika Wrocławska)
 • Termin: 23 październik 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Temat: “Uogólnione równanie Własowa”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 16 październik 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “O zagadnieniu Agiekiana”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 9 październik 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Modelowanie magneto-aerotaksji”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 5 czerwca 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “Stochastyczne uporządkowanie estymatorów”

 • Referuje: mgr Piotr Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 29 maja 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “Model opisujący ruch naładowanych cząstek”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 24 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “O pewnym modelu galaktyki kulistej” – kontynuacja

 • Referuje: Marcin Bugdoł (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 27 marca 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “O pewnym modelu galaktyki kulistej”

 • Referuje: Marcin Bugdoł (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 13 marca 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “Operatory Fermata”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 28 lutego 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Twierdzenie ergodyczne z topologicznego punktu widzenia”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 21 lutego 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O łańcuchach operatorów Markowa” – część 2

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 17 stycznia 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223

Temat: “O łańcuchach operatorów Markowa” – część 1

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 10 stycznia 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Rok 2011

Temat: “O spanie”

 • Referuje: mgr Władysław Makuchowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 13 grudnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Zbieżność w strategiach zemsty i zdrady”

 • Referuje: Mateusz Wróbel (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 6 grudnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Modelowanie procesów hipercyklicznych w języku równań różnicowych” – część 3

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 22 listopada 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223

Temat: “Modelowanie procesów hipercyklicznych w języku równań różnicowych” – część 2

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 15 listopada 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223

Temat: “Modelowanie procesów hipercyklicznych w języku równań różnicowych” – część 1

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 8 listopada 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Stabilność miar niezmienniczych i problem transportowy” – kontynuacja

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 11 października 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Stabilność miar niezmienniczych i problem transportowy”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 4 października 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Symulacja ewolucji genów w modelu Penny”

 • Referuje: Dariusz Syrek (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 14 czerwca 2011 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 215
 • Plakat

Temat: “Nielokalne równanie filtracji” – wykład finansowany w ramach projektu “Z Dyplomem Po Sukces”

 • Referuje: prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 19 maja 2011 r. (czwartek), godz. 14:00, sala 249 Instytutu Fizyki (ul. Oleska 48)
 • Plakat

Temat: “Rozwiązania samopodobne w równaniach różniczkowych cząstkowych” – wykład finansowany w ramach projektu “Z Dyplomem Po Sukces”

 • Referuje: prof. dr hab. Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 12 maja 2011 r. (czwartek), godz. 14:00, sala 249 Instytutu Fizyki (ul. Oleska 48)
 • Plakat

Temat: “Równania liniowe opisujące ewolucję populacji”

 • Referuje: Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Problem Cauchy-Nicoletti”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 5 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Operatory Markowa (część II)”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 22 marca 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Operatory Markowa (część I)”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 15 marca 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Rozwiązania stacjonarne modelu aerotaksji”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 8 marca 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “ζ(2) i ameba”

 • Referuje: Mateusz Wróbel (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 1 marca 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Entropia”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 22 lutego 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potok gradientowy dla równania ciepła z warunkiem brzegowym Dirichleta”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 11 stycznia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Rok 2010

Temat: “O pewnym problemie dotyczącym gry papier – kamień – nożyce”

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 16 listopada 2010 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O nowej metryce dla problemu transportowego”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 9 listopada 2010 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O warsztatach z matematyki przemysłowej”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk, dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 26 października 2010 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O pewnym zastosowaniu metryki Wassersteina”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 października 2010 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Matematyczny model gry papier – kamień – nożyce”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 2 czerwca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Symulacje inspirowane pewnymi równaniami różniczkowymi”

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 26 maja 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Rozwiazania radialne równania fali w Rn

 • Referuje: Marcin Bugdoł (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 12 maja 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O zależności rozwiązań równań zwyczajnych od warunków początkowych”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 28 kwietnia 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potoki gradientowe w przestrzeniach Wassersteina” – kontynuacja

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 14 kwietnia 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potoki gradientowe w przestrzeniach Wassersteina” – kontynuacja

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 31 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potoki gradientowe w przestrzeniach Wassersteina”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 24 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Zbieżność rozwiązań do stanu stacjonarnego w nielokalnych równaniach pierwszego rzędu”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 17 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Problem transportowy i metryka Wassersteina”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 10 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O pewnym zagadnieniu nielokalnym w równaniach pierwszego rzędu”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 3 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potoki gradientowe w przestrzeniach metrycznych”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 17 lutego 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Rok 2009

Temat: “Równania aerotaksji”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 25 listopada 2009 r. (środa), godz. 12:45, sala 215
 • Plakat

Temat: “Nielokalne równania ewolucyjne (modelowanie chemotaksji i agregacji)” – wykład odbył się w ramach projektu “Z Dyplomem Po Sukces”

 • Referuje: prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 29 października 2009 r. (czwartek), godz. 14:15, sala 249
 • Plakat