SYLABUSY / SYLLABUSES

Informatyka, studia I stopnia 3,5 letnie (inżynierskie)
Informatics, first cycle programme (undergraduate course for the degree of ‘inżynier’)

Przedmioty obowiązkowe, wspólne dla wszystkich specjalności (kanon)
Obligatory courses common to all specialisations (core)

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności bazy danych
Obligatory courses for databases specialisation

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności grafika komputerowa
Obligatory courses for computer graphics specialisation

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności sieci i systemy komputerowe
Obligatory courses for computer networks and systems specialisation

Przedmioty kierunkowe do wyboru (oferta na rok akademicki 2013/14)
Elective courses (to be offered during academic year 2013/14)

Informatyka, studia I stopnia 3 letnie (licencjackie)
Informatics, first cycle programme (undergraduate course for the degree of ‘licencjat’)

Przedmioty obowiązkowe, wspólne dla wszystkich specjalności (kanon)
Obligatory courses common to all specialisations (core)

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności bazy danych
Obligatory courses for databases specialisation

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności grafika komputerowa
Obligatory courses for computer graphics specialisation

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności sieci i systemy komputerowe
Obligatory courses for computer networks and systems specialisation

Przedmioty kierunkowe do wyboru (oferta na rok akademicki 2013/14)
Elective courses (to be offered during academic year 2013/14)

Informatyka, studia II stopnia 2 letnie (dla licencjatów)
Informatics, second cycle programme graduate course

Przedmioty obowiązkowe, wspólne dla wszystkich specjalności (kanon)
Obligatory courses common to all specialisations (core)

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności inżynieria internetowa
Obligatory courses for internet engineering specialisation

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności statystyka obliczeniowa
Obligatory courses for computational statistics specialisation

Przedmioty specjalnościowe do wyboru (oferta na rok akademicki 2013/14)
Elective specialty courses (to be offered during academic year 2013/14)

Informatyka, studia II stopnia 1,5 roczne (dla inżynierów)
Informatics, second cycle programme for engineers

Przedmioty obowiązkowe, wspólne dla wszystkich specjalności (kanon)
Obligatory courses common to all specialisations (core)

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności inżynieria internetowa
Obligatory courses for internet engineering specialisation

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności statystyka obliczeniowa
Obligatory courses for computational statistics specialisation

Przedmioty specjalnościowe do wyboru (oferta na rok akademicki 2013/14)
Elective specialty courses (to be offered during academic year 2013/14)

Matematyka, studia I stopnia (licencjackie)
Mathematics, first cycle programme (undergraduate course)

Przedmioty obowiązkowe, wspólne dla wszystkich specjalności (kanon)
Obligatory courses common to all specialisations (core)

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności nauczycielskiej
Obligatory courses for mathematics teaching specialisation

Przedmioty specjalnościowe do wyboru (oferta na rok akademicki 2013/14)
Elective specialty courses (to be offered during academic year 2013/14)

Matematyka, studia II stopnia (magisterskie)
Mathematics, second cycle programme (graduate course)

Przedmioty obowiązkowe, wspólne dla wszystkich specjalności (kanon)
Obligatory courses common to all specialisations (core)

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności nauczycielskiej
Obligatory courses for mathematics teaching specialisation

Przedmioty specjalnościowe do wyboru (oferta na rok akademicki 2013/14)
Elective specialty courses (to be offered during academic year 2013/14)